Search

Hỗ trợ khách hàng

028.66.535.272
Bơm mực, nạp mực máy in tận nơi giá rẻ

Bơm mực, nạp mực máy in trắng đen tận nơi giá rẻ:

Giá bơm mực: 80.000 - 120.000 tuỳ theo dòng máy và khu vực.

Thay Drum: 150.000 - 220.000 tuỳ theo dòng máy và khu vực.

Gạt: 80.000 - 100.000 tuỳ theo dòng máy và khu vực.

Bơm mực, nạp mực máy in màu tận nơi giá rẻ: 

Giá bơm mực và thay chip: 350.000 - 450.000 tuỳ theo dòng máy và khu vực.

Thay Drum: 100.000 - 150.000 tuỳ theo dòng máy và khu vực.

Gạt: 80.000 - 100.000 tuỳ theo dòng máy và khu vực.

Bài viết liên quan
Sữa chữa máy tính tại nhà, tại văn phòng làm việc giá rẻ
Sữa chữa máy tính tại nhà, tại văn phòng làm việc giá rẻ
Sữa chữa máy in tại nhà giá rẻ
Sữa chữa máy in tại nhà giá rẻ