Search

Hỗ trợ khách hàng

028.66.535.272

Máy scan liên tục Canon

Máy quét Canon P215-II

7.950.000 đ
7.850.000 đ

Máy quét Canon DR C225-II

10.900.000 đ
9.900.000 đ

Máy quét Canon DR C240

16.200.000 đ
15.800.000 đ

Máy quét Canon DR C225W-II

20.500.000 đ
19.500.000 đ

Máy quét Canon DR M260

29.500.000 đ
28.500.000 đ