Search

Hỗ trợ khách hàng

028.66.535.272

Máy scan liên tục Plustek

Máy quét Plustek PS 186

7.500.000 đ
7.200.000 đ

Máy quét Plustek PS288

8.700.000 đ
7.800.000 đ

Máy quét Plustek PS4080U

9.400.000 đ
9.200.000 đ

Máy quét Plustek PS3060U

10.850.000 đ
10.600.000 đ

Máy quét Plustek PS30U

10.850.000 đ
10.600.000 đ

Máy quét Plustek PS388U

10.850.000 đ
10.600.000 đ

Máy quét Plustek PS406U

14.150.000 đ
13.900.000 đ

Máy quét Plustek PS 188

16.500.000 đ
15.000.000 đ