Search

Hỗ trợ khách hàng

028.66.535.272

Máy scan mặt phẳng Plustek

Máy quét Plustek D600 Plus

5.800.000 đ
5.500.000 đ

Máy quét Plustek PN2040

8.250.000 đ
7.950.000 đ

Máy quét Plustek A320L

14.100.000 đ
13.600.000 đ

Máy quét Plustek OB4800

17.400.000 đ
15.500.000 đ

Máy quét Plustek A300

32.500.000 đ
31.000.000 đ