Search

Hỗ trợ khách hàng

028.66.535.272

Máy photocopy Fuji Xerox S2110

Ngày đăng: 20/01/2021 2:38:00

Máy photocopy Fuji Xerox S2110, chức năng: copy, in qua mạng Lan, scan màu qua cáp usb 2.0, kèm duplex, dadf, tốc độ 21 trang /phút, cam kết giá rẻ nhất.

Máy photocopy Fuji Xerox S2320

Ngày đăng: 20/01/2021 3:19:42

Máy photocopy Fuji Xerox S2320 cps, chức năng: copy, in/scan màu qua mạng, kèm duplex, dadf, tốc độ 23 trang /phút, dịch vụ miễn phí tận nơi.

Máy photocopy Fuji Xerox S2520

Ngày đăng: 21/01/2021 4:03:06

Máy photocopy Fuji Xerox S2520 cps, chức năng: copy, in/scan màu qua mạng, kèm duplex, dadf, tốc độ 25 trang /phút, dịch vụ miễn phí tận nơi.

Máy photocopy Fuji Xerox 2560

Ngày đăng: 04/02/2021 2:01:28

Máy photocopy Fuji Xerox 2560 cps, chức năng: copy, in, scan, tốc độ 25 trang /phút, dịch vụ miễn phí tận nơi, cam kết giá rẻ nhất.

Máy photocopy Fuji Xerox 3060

Ngày đăng: 04/02/2021 2:21:04

Máy photocopy Fuji Xerox 3060 cps, chức năng: copy, in, scan, tốc độ 30 trang /phút, dịch vụ miễn phí tận nơi, cam kết giá rẻ nhất.

Máy photocopy Fuji Xerox 3560

Ngày đăng: 04/02/2021 2:37:40

Máy photocopy Fuji Xerox 3560 cps, chức năng: copy, in, scan, tốc độ 35 trang /phút, dịch vụ miễn phí tận nơi, cam kết giá rẻ nhất.

Máy photocopy Fuji Xerox 4570

Ngày đăng: 04/02/2021 3:07:56

Máy photocopy Fuji Xerox 4570 cps, chức năng: copy, in, scan, tốc độ 45 trang /phút, dịch vụ miễn phí tận nơi, cam kết giá rẻ nhất.

Máy photocopy Fuji Xerox 5570

Ngày đăng: 04/02/2021 3:23:27

Máy photocopy Fuji Xerox 5570 cps, chức năng: copy, in, scan, tốc độ 55 trang /phút, dịch vụ miễn phí tận nơi, cam kết giá rẻ nhất.