Search

Hỗ trợ khách hàng

028.66.535.272

Máy quét Canon P215-II

Ngày đăng: 02/07/2020 8:19:58

Máy quét Canon P215-II là dòng máy scan cầm tay di động, tốc độ 15 trang/ phút, scan 2 mặt tự động, dịch vụ miễn phí tận nơi, cam kết giá rẻ nhất.

Máy quét Canon DR C225-II

Ngày đăng: 02/07/2020 9:02:36

Máy quét Canon DR C225-II là dòng máy scan 2 hai mặt tự động với tốc độ lên đến 50 trang /phút, dịch vụ miễn phí tận nơi, cam kết giá rẻ nhất.

Máy quét Canon DR C225W-II

Ngày đăng: 02/07/2020 9:22:16

Máy quét Canon DR C225W-II là dòng máy scan 2 mặt tự động với tốc độ 50 trang /phút, kết nối WiFi, cam kết giá rẻ nhất.

Máy quét Canon DR C240

Ngày đăng: 02/07/2020 10:13:59

Máy quét Canon DR C240 là dòng máy scan 2 mặt tự động với tốc độ lên đến 90 trang /phút, dịch vụ miễn phí tận nơi, cam kết giá rẻ nhất.

Máy quét Canon DR M260

Ngày đăng: 22/07/2020 10:56:49

Máy quét Canon DR M260, quét 2 mặt tự động với tốc độ lên đến 120 trang /phút, dịch vụ miễn phí tận nơi, cam kết giá rẻ nhất.

Máy quét Canon DR F120

Ngày đăng: 02/07/2020 10:51:52

Máy quét Canon DR F120 là dòng máy scan 2 mặt, scan mặt phẳng và trên ADF, tốc độ 20 trang /phút, dịch vụ miễn phí tận nơi, cam kết giá rẻ nhất.