Search

Hỗ trợ khách hàng

028.66.535.272

Máy photocopy Canon IR2006N

Ngày đăng: 01/07/2020 11:47:20

Máy photocopy Canon IR2006N khổ A3, copy, in, scan, kết nối WiFi, tốc độ 20 trang/phút, dịch vụ miễn phí tận nơi, cam kết giá rẻ nhất.

Máy photocopy Canon IR2206N

Ngày đăng: 01/07/2020 12:01:01

Máy photocopy Canon IR2206N khổ A3, copy, in, scan, kết nối WiFi, tốc độ 22 trang/phút, dịch vụ miễn phí tận nơi, cam kết giá rẻ nhất.

Máy photocopy Canon IR2425

Ngày đăng: 08/02/2021 12:05:03

Máy photocopy Canon IR2425 đa chức năng khổ A3, tốc độ 25 trang/phút, kết nối WiFi, dịch vụ miễn phí tận nơi, cam kết giá rẻ nhất.

Máy photocopy Canon IR2625i

Ngày đăng: 01/07/2020 1:25:08

Máy photocopy Canon IR2625i khổ A3, sao chụp, in, quét màu, tốc độ 25 trang /phút, dịch vụ miễn phí tận nơi, cam kết giá rẻ nhất.

Máy photocopy Canon IR2630i

Ngày đăng: 01/07/2020 2:21:23

Máy photocopy Canon IR2630i khổ A3, sao chụp, in, quét màu, tốc độ 30 trang /phút, dịch vụ miễn phí tận nơi, cam kết giá rẻ nhất.

Máy photocopy Canon IR2635i

Ngày đăng: 01/07/2020 2:51:19

Máy photocopy Canon IR2635i khổ A3, sao chụp, in, quét màu, tốc độ 35 trang /phút, dịch vụ miễn phí tận nơi, cam kết giá rẻ nhất.

Máy photocopy Canon IR2645i

Ngày đăng: 01/07/2020 3:32:28

Máy photocopy Canon IR2645i khổ A3, sao chụp, in, quét màu, tốc độ 45 trang /phút, dịch vụ miễn phí tận nơi, cam kết giá rẻ nhất.